Adwokat, komu potrzebne są jego usługi.

Zawód adwokata to najpopularniejsza profesja prawnicza. Tym samym specjalizacja jest bardzo szeroka i wręcz uniwersalna. Porady adwokackie dotyczyć mogą zarówno prawa cywilnego, jak i karnego. Najczęściej po pomoc adwokata sięgamy przy okazji kolizji z prawem, sprawy sądowej itp.

Porady prawne kancelarii adwokackiej

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim bezsprzecznie jest adwokat Bielsko-Biała wymaga uzyskania uprawnień zawodowych, a następnie prowadzenia działalności obwarowane licznymi regulaminami. Prowadzenie kancelarii adwokackiej nie jest łatwe, bowiem konkurencja jest bardzo duża, niemniej adwokaci często posiadają określone specjalizacje i tak w ramach jednej kancelarii działają wspólnicy udzielający porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, praw majątkowych, prawa karnego itd. Ponadto należy zauważyć, iż adwokat nie tylko zajmuje się udzielaniem porad, ale również prowadzeniem spraw sądowych, spornych. Profesjonalne porady prawne obejmują rozpoznanie problemu na podstawie dostarczonych dokumentów, zaprezentowanie możliwości rozwiązania problemu bądź dalszego postępowania w formie konsultacji prawnej. Analiza stanu prawnego z faktycznym może wymagać głębszej analizy, wówczas porada prawna wymaga więcej czasu na opracowanie i tym samym wyceniana jest indywidualnie.

Zakres usług adwokata

Adwokat to przede wszystkim obrońca, reprezentant strony w sporze. Co do zasady nie ma obowiązku posiadania obrońcy, możemy występować w sporze samodzielnie, nie posiadając własnego reprezentanta. W niektórych sytuacjach przepisy prawa zapewniają prawo do obrońcy z urzędu, bezpłatnego adwokata. Oprócz tego w wielu instytucjach publicznych funkcjonują dyżury pomocy prawnej nieodpłatnej, gdzie porad udzielają adwokaci.

Z pomocy adwokata można skorzystać również jednorazowo na potrzeby uzyskania opinii prawnej, porady, radzenia się co do wyboru określonego rozwiązania, skonstruowania określonego pisma procesowego, napisania pozwu itd. Poza jednorazowymi usługami adwokaci świadczą usługi zastępstwa procesowego w danym postępowaniu sądowym, przygotowawczym. Wówczas adwokat obowiązany jest działać w imieniu i na rzecz swojego klienta, podejmują czynności związane z toczącym się postępowaniem. Wśród tych czynności wymienić należy wnoszenie do sądu wniosków dowodowych, o powołanie świadków, biegłych, wniesienie apelacji. Jak widać złożoność pracy adwokata jest bardzo duża.

Adwokat i jego renoma

Nie każdy adwokat cieszy się dobrą opinią, popularnością na rynku. W wielu przypadkach to kwestia kompetencji, doświadczenia, wygranych spraw, rzeczowego podejścia do klienta, ale także w bardzo wielu przypadkach to kwestia nazwiska, renomy rodziny adwokackiej, wypracowanej latami w środowisku. Chcąc powierzyć swoją sprawę adwokatowi szukamy w naturalny sposób osoby, która zapewni nam jak największe szanse na wygraną w sądzie. Usługi adwokata nie są bezpłatne, wręcz przeciwnie potrafią słono kosztować i teoretycznie zaangażowanie adwokata w sprawę winno być priorytetowe, gdyż wygrana zapewnia adwokatowi profity finansowe. Nie zawsze jednak tak jest, zwłaszcza w dużych kancelariach adwokackich, w przypadku internetowych porad online, czy pomocy prawnej w ramach środków publicznych.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *