Month: Czerwiec 2022

Kary za naruszenie RODO – czy można ich uniknąć?

Naruszenie przepisów RODO może być bardzo kosztowne. Zgodnie z RODO, unijne organy ochrony danych mogą nakładać grzywny w wysokości do 20 mln EUR lub 4% światowych obrotów za poprzedni rok, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Zastanówmy się więc, kary za naruszenie RODO – czy można ich uniknąć?

  • RODO – co to jest?
  • Kary za naruszenie RODO
  • Jak uniknąć kary RODO?
  • Podsumowanie

RODO – co to jest?

RODO zostało uchwalone przez Unię Europejską w maju 2018 roku i jest to ogólnie rzecz biorąc, rozporządzenie z zakresu ochrony danych osobowych, które opiera się przede wszystkim na zasadach dotyczących ich przetwarzania. Są to legalność i bezpieczeństwo oraz świadomość osób, których dane są przetwarzane, a że UE jest główną, światową potęgą to większość krajów na całym świecie jest gotowa do współpracy w celu egzekwowania przepisów RODO.

Choć unijne rozporządzenie miało mieć zastosowanie tylko do danych osobowych mieszkańców UE, to polityka RODO obowiązuje w każdej firmie na całym świecie, która gromadzi te informacje. Stało się tak, ponieważ Internet jest globalną siecią i nie ma jakichkolwiek możliwości uniknięcia zgodności z RODO, przynajmniej jeśli chodzi o dane użytkowników z krajów należących do UE. Osoba prowadząca firmę w USA nie może przecież zagwarantować, że żaden mieszkaniec UE nigdy nie wejdzie na jego witrynę internetową. 

Kary za naruszenie RODO

Kary za naruszenie RODO nie są nową koncepcją, ale oczywiste jest to, że konsekwencje za naruszenie prywatności pojawiają się w centrum uwagi. Obecnie najnowsze technologie śledzenia w Internecie i reklamy stają się nie tylko coraz bardziej zaawansowane, ale i bardziej inwazyjne. Aby jeszcze skuteczniej zarządzać dochodzeniem i egzekwowaniem przepisów RODO, w każdym państwie członkowskim UE wyznaczono organ do ochrony danych. 

Na terenie Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma pełne uprawnienia w zakresie dochodzenia i korygowania naruszenia RODO. Innymi słowy, może on nakładać grzywny i kary. Wypada w tym miejscu dodać, że jeśli po przeanalizowaniu sprawy, PUODO zdecyduje, że grzywna kwotowa jako zbyt rygorystyczną karą, to może zastosować inne środki naprawcze do których zalicza się m.in.:

  • upomnienie,
  • nakazanie spełnienia żądania osoby, której dane zostały niezgodnie wykorzystane,
  • wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania,
  • nakaz sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub nawet ograniczenia ich przetwarzania,
  • cofnięcie certyfikacji,
  • zakaz przepływu danych do międzynarodowego odbiorcy.

Jak uniknąć kary RODO?

Trzeba pamiętać, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE jest jednym z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących ochrony danych. Dodatków, grzywny związane z RODO są celowo tak gigantyczne, aby zagwarantować, że wszystkie firmy przestrzegają strategii jego wdrażania. Warto też wiedzieć, że unijne prawo o ochronie danych jest na cały czas aktualizowane. Z tego powodu wiele firm na całym świecie korzysta z outsourcingu usługi RODO i na bieżąco korzysta z pomocy ekspertów w zakresie m.in.: wdrożenie RODO, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie.

Współpraca z firmą zewnętrzną jest wypróbowanym sposobem na uniknięcie kar RODO, bo specjaliści ds. ochrony danych tzn. prawnicy i eksperci z branży IT mogą skutecznie pomóc w zarządzaniu wszystkimi obowiązkami w zakresie ochrony danych w przedsiębiorstwie. Warto o tym pamiętać, bo ostatnich latach coraz więcej firm na całym świecie trafia do sądu za naruszenie prywatności konsumentów. Do tych najsławniejszych konsekwencji naruszenia RODO należy kara pieniężna z 2007 roku, w wysokości 147 tys USD, które musiało zapłacić Google za nieświadome udostępnianie zdjęć twarzy przechodniów i tablic rejestracyjnych aut na Google Street View. 

Podsumowanie:

Prowadząc własny biznes zawsze należy upewnić się, że polityka prywatności w firmie jest aktualna i zawiera wszystkie informacje wymagane przez RODO oraz, że utrzymywany jest odpowiedni poziom zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Czym są mediacje w sprawie kredytu frankowego?

Sytuacja frankowiczów nie jest prosta. W grę wchodzą duże kwoty pieniędzy, a przeciwnikiem jest ogromna instytucja jaką jest bank. Kiedy rozważamy wyjście z kredytu pojawia się opcja mediacji w sprawie kredytu frankowego. Co to oznacza?

Możliwości frankowiczów 

Jak wiemy mamy kilka opcji na postępowanie z kredytem frankowym. Jednym z nich jest wejście na drogę sądową i powołanie banku. Ma to doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej. Podstawą argumentacji ze strony kredytobiorcy są często pojawiające się klauzule abuzywne w umowach. Są to przepisy niewłaściwe i niezgodne z prawem. Zatem jeśli są niezgodne z prawem, a ściślej mówiąc z Kodeksem Cywilnym, to  stanową podstawę do unieważnienia umowy kredytowej. 

Wniosków do sądu o unieważnienie umowy kredytowej co roku spływa tysiące. Na szczęście dla frankowiczów, znaczna większość z nich jest rozpatrywana pozytywnie dla nich. Frankowicz w takiej sytuacji musi zwrócić pożyczoną od banku kwotę, natomiast bank musi oddać spłacone raty kredytu wraz oprocentowaniem i wszystkimi opłatami kredytowymi. Frankowicze stają się wolni od franków. 

Nie jest to jednak jedyne wyjście z sytuacji z frankami szwajcarskimi. Inną są mediacje w sprawie kredytu frankowego. Czym one właściwie są i czy to dobre rozwiązanie? Mediacje z bankiem w sprawie kredytu związanego z frankiem szwajcarskim to nic innego jak ugoda zawarta z bankiem.

Jak wyglądają mediacje w sprawie kredytu frankowego?

Mediacje z bankiem oznaczają zawarcie ugody między frankowiczem a bankiem. Chodzi dokładniej o zwolnienie z podatku dochodowego. Jeśli ugoda między bankiem a kredytobiorcą została zawarta to kredytobiorca zostaje zwolniony z płacenia podatku dochodowego. Warunkiem do tego jest spełnienie warunków, które określone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych przychodów, które są związane z kredytem hipotecznym. Kredyt ten musiał być oczywiście udzielony na cele mieszkaniowe dla frankowiczów.

Dlaczego mediacje w sprawie kredytu frankowego mogą okazać się korzystne?

Ugoda jest otrzymywana w procesie postępowania mediacyjnego. Jest ono prowadzone przy Komisji Nadzoru Finansowego. Ma swoje zalety, które nie pojawiają się w procesie postępowania sądowego. Z pewnością mamy więcej możliwości wpływu na wynik mediacji. W postępowaniu sądowym, kiedy zapadnie wyrok, nie mamy wielu możliwości do ustosunkowania się do niego. Możemy próbować odwołać się do sądu drugiej instancji, ale to prowadzi do znacznego wydłużenia się procesu. 

W przypadku postępowania mediacyjnego, frankowicz może wycofać się w każdej chwili, bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Daje to bardzo elastyczną ścieżkę postępowania z kredytem frankowym. Jednocześnie także cały proces mediacji jest prowadzony przez specjalnego mediatora, co sprawia ,że ta droga mediacji jest profesjonalna. Zachowana jest też tajemnica mediacji. Aby mogło dojść do mediacji, konieczna jest zgoda obu ze stron. 

Czy na pewno mediacje są opłacalne?

Przy prowadzeniu mediacji z bankiem przyda się pomoc radcy prawnego, który będzie odpowiadał jak najkorzystniej zakończyć mediację. Każda propozycja wychodząca ze strony banku – na przykład przewalutowanie kredytu – wymaga wcześniejszego przeprowadzenia analizy skutków. Należy porównać czy bardziej opłacalna będzie zgoda na proponowane warunki banku czy unieważnienie umowy kredytowej. Warto się zastanowić, ponieważ wyrażenie zgody na  zaproponowane warunki będzie wykluczało możliwośc późniejszego pozwu baku.